PATRONAT HONOROWY


Partner strategiczny
Organizator
gospodarz wydarzenia

Pólko

W XIX w. był to folwark należący do ordynacji Kozłowieckiej Zamoyskich.Na dawnych gruntach folwarcz nych powstała wieś, której zabudowania zlokalizowane zostały wzdłuż drogi wiodącej z Dysa do Nasutowa oraz Pólko Kol.-Stoczek. Obydwie drogi na długości kilku kilometrów wysadzane są lipami i tworzą aleje (objęte ochr. konserwatorską). Zabudowa wiejska jest rozrzucona. Zachowane nieliczne przykłady budownictwa sprzed II wojny, większość to obiekty powojenne. Do początku XX w. istniały pozostałości dawnych zabudowań folwarcznych, obecnie brak jakichkolwiek śladów.