PATRONAT HONOROWY


Partner strategiczny
Organizator
gospodarz wydarzenia

Gąsawa

Gąsawa ze względu na swoje położenie geograficzne na „Szlaku Piastowskim” dysponuje wieloma zasobami przyrodniczymi i antropogenicznymi stwarzającymi bardzo dobre warunki do rozwoju funkcji turystycznej. Miejscowość ta zapisała się na kartach historii jako miejsce zjazdu książąt piastowskich w 1227 r. W miejscowości znajduje się unikatowy zabytek – drewniany kościół pw. św. Mikołaja z XVII w., a w położonym nieopodal Marcinkowie Górnym stoi pomnik Leszka Białego, jest tam także zabytkowy dwór.