PATRONAT HONOROWY


Partner strategiczny
Organizator
gospodarz wydarzenia

Bełżyce / Poniatowa

Niecałe trzydzieści kilometrów na południowy-zachód od Lublina leżą Bełżyce – jedno z najstarszych miast Lubelszczyzny. Za sprawą Władysława Jagiełły miejscowość uzyskała prawa miejskie już w 1417 roku. Powstałe miasto nie stanowiło własności królewskiej, wchodziło w skład prywatnego majątku szlacheckiego. Do dziś odnaleźć tu można niewielkie pozostałości po piętnastowiecznym zamku bełżyckim, świadczącym o pozycji i bogactwu lokalnych możnowładców. Niestety zamek nie przetrwał w swojej początkowej formie. Został przebudowany na browar, gorzelnię a następnie mleczarnię. Pierwotna bryła zamkowa została zniszczona przez Kozaków podczas Powstania Chmielnickiego.

Poniatowa to miejscowość położona w południowo-wschodniej Polsce, w zachodniej części województwa lubelskiego. Miasto oraz część gminy znajduje się w zasięgu Chodelskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Władze Poniatowej starają się by rozwój miasta nie odbywał się kosztem środowiska naturalnego. W Poniatowej znajduje się Dolina 10 Stawów, czyli zbiór akwenów, które przeznaczone są głównie do wędkowania. Stawy zasilane są przez rzeczkę Kraczewiankę – dopływ Chodelki. Dużym walorem Poniatowej są również wkraczające do miasta lasy sonowo-dębowe i dębowo-grabowe, co stwarza idealne warunki do podróży pieszych oraz przejażdżek rowerowych i konnych. W miejscowości dużym powodzeniem cieszy się także zalew. Do dyspozycji turystów zostały przygotowane: wydzielony basen pływacki, akwen przeznaczony do pływania na rowerach wodnych, boisko do gry w piłkę plażową oraz plac zabaw dla dzieci.