PATRONAT HONOROWY


Partner strategiczny
Organizator
gospodarz wydarzenia

Piłka nożna

REGULAMIN

KOMUNIKATY

Komunikat organizacyjny – Piłka nożna kobiet

Komunikat organizacyjny – Piłka nożna mężczyzn

Piłka nożna męska w programie igrzysk olimpijskich jest od 1900 r., z przerwą w 1932 r., a kobieca od 1996 r. Męska reprezentacja Polski występowała na igrzyskach siedmiokrotnie (1924 r., 1936 r., 1952 r., 1960 r., 1972 r., 1976 r., 1992 r.) zdobywając trzy medale: złoty w Monachium w 1972 r., srebrne w Montrealu w 1976 r. i Barcelonie 1992 r.

Szczebrzeszyn / Tomaszów Lubelski

Szczebrzeszyn posiada prawa miejskie od 1352 roku (nadane przez Kazimierza Wielkiego); w czasie reformacji miasto było ośrodkiem kalwińskim. Ścierały się tutaj różne kultury i religie: katolicy, żydzi, kalwini, bracia polscy. O przeszłości świadczą pozostałe budowle: barokowy przyklasztorny kościół św. Katarzyny, cerkiew o charakterze obronnym z XV wieku, synagoga. Obrazu dopełnia jeden z najstarszych żydowskich cmentarzy – kirkut ze swoimi macewami.
Miasto to znane jest m.in. z wiersza Jana Brzechwy ze słowami „W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie i Szczebrzeszyn z tego słynie”, dlatego umieszczono tu drewniany pomnik świerszcza grającego na skrzypcach przy malowniczym źródełku. W całym mieście jest kilka pomników świerszczy, m.in. przed Ratuszem.

 

Tomaszów Lubelski otrzymał przywilej lokacyjny w 1621 roku i był drugim po Zamościu miastem założonym przez Zamoyskich. Od samego początku mieszkała tu ludność wyznania katolickiego, prawosławnego i mojżeszowego, mająca te same prawa, przywileje i obowiązki względem ordynata. W mieście znajduje się unikatowy na skalę kraju XVIII-wieczny kościół Zwiastowania NMP wykonany z drewna, zabytkowy układ miasta na planie sześcioboku, cudowny obraz Matki Bożej Szkaplerznej, kościół Najświętszego Serca Jezusa i cerkiew prawosławna św. Mikołaja.
Tomaszów Lubelski leży na wysokości około 275 m n.p.m., na pograniczu Roztocza i Wyżyny Lubelskiej, w części zwanej Grzędą Sokalską. Roztocze i Grzędę przedziela przepływająca przez miasto rzeka Sołokija.

 

Bełżyce / Poniatowa

Niecałe trzydzieści kilometrów na południowy-zachód od Lublina leżą Bełżyce – jedno z najstarszych miast Lubelszczyzny. Za sprawą Władysława Jagiełły miejscowość uzyskała prawa miejskie już w 1417 roku. Powstałe miasto nie stanowiło własności królewskiej, wchodziło w skład prywatnego majątku szlacheckiego. Do dziś odnaleźć tu można niewielkie pozostałości po piętnastowiecznym zamku bełżyckim, świadczącym o pozycji i bogactwu lokalnych możnowładców. Niestety zamek nie przetrwał w swojej początkowej formie. Został przebudowany na browar, gorzelnię a następnie mleczarnię. Pierwotna bryła zamkowa została zniszczona przez Kozaków podczas Powstania Chmielnickiego.

Poniatowa to miejscowość położona w południowo-wschodniej Polsce, w zachodniej części województwa lubelskiego. Miasto oraz część gminy znajduje się w zasięgu Chodelskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Władze Poniatowej starają się by rozwój miasta nie odbywał się kosztem środowiska naturalnego. W Poniatowej znajduje się Dolina 10 Stawów, czyli zbiór akwenów, które przeznaczone są głównie do wędkowania. Stawy zasilane są przez rzeczkę Kraczewiankę – dopływ Chodelki. Dużym walorem Poniatowej są również wkraczające do miasta lasy sonowo-dębowe i dębowo-grabowe, co stwarza idealne warunki do podróży pieszych oraz przejażdżek rowerowych i konnych. W miejscowości dużym powodzeniem cieszy się także zalew. Do dyspozycji turystów zostały przygotowane: wydzielony basen pływacki, akwen przeznaczony do pływania na rowerach wodnych, boisko do gry w piłkę plażową oraz plac zabaw dla dzieci.

Termin

Kobiety22-28.06.2024 Mężczyźni23-29.06.2024